Francais

English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intensieve-taaltrainingen - werkwijze

Werkwijze intensieve taaltrainingen

Deze training is een individuele taaltraining die ook in groepsverband gevolgd kan worden bij gelijk niveau.

Voorbereiding: al 2 weken vóór aanvang van uw training:

 • Globale bepaling van het aanvangsniveau door middel van de ERK pre-test waarna de echte tests op het juiste niveau gestuurd/gemaakt kunnen worden.

 • Uitgebreide Altha Lingua taaltest waarmee alle taalvaardigheden aan bod komen, de spreek- luister- lees- en schrijfvaardigheid. Hiermee bepalen wij het aanvangsniveau.

 • Profielanalyse en intake om alle aspecten van de functie en bedrijfsvoering in relatie tot de vreemde taal behoeften in kaart te brengen. Hiermee bepalen wij de inhoud van uw taaltraining en tevens de doelstelling qua niveau, altijd conform de normen van het Europese referentiekader

 • Aanvullende test (leerprofiel) om de beste leerwijze voor uw training te kunnen bepalen.

 • Alle nodige elementen zijn dan aanwezig om het juiste aantal te besteden uren te kunnen bepalen, en het hiervoor geschikte taaltraining.

 • Uitbrengen van de offerte.
 • Vaststelling van de interne leermiddelen. Zo nodig inleveren van uw bedrijfsdocumenten ter voorbereiding van uw training.

 • Keuze van de geschikte docent in relatie tot de inhoud van uw training maar tevens t.o.v. uw werkwijze.

 • Voorbereiding van de training op maat door de docente en het instituut.

De training

 • In principe van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur of op andere dagen of tijdstippen als het u beter uitkomt.

 • Het programma van de 5-daagse training, wordt zoals gezegd op maat gemaakt en kan iedere dag, als dat na de evaluatie aan het einde van die dag wenselijk blijkt te zijn, aangepast en bijgestuurd worden. Aan het einde van de week staat u nooit voor verrassingen, continu wordt samen de vinger aan de pols gehouden om ervoor te zorgen dat uw doelstelling wordt bereikt. 
 • U kunt tevens kiezen om nog extra te trainen tijdens de optionele lunch-lessen. Maar alleen en in alle rust lunchen, behoort tevens tot uw mogelijkheid.

 • Aan het einde van de dag gaat u weer naar huis of als u ervoor gekozen heeft naar uw hotel met misschien als tussenstap een bezoek aan het fitnesscentrum vlakbij ons instituut.

De evaluatie


Na 5 dagen wordt uw taaltraining afgerond met een week-evaluatie. De resultaten worden geëvalueerd en een eventueel vervolg besproken. Zo nodig worden tevens de acties beproken om het maximale rendement uit uw training te halen.                             

Tot slot wordt door de docent en het instituut de eindrapportage gemaakt waarin de eindevaluatie en de geboekte resultaten ten opzichte van de doelstelling opgenomen worden. Deze uitgebreide evaluatie en tevens het certificaat met de niveau-inschaling conform het Europese Referentiekader, wordt aan de opdrachtgever in tweevoud toegestuurd.

Nadere informatie: via ons taleninstituut, tel: 0299 – 690508
of zie de contactpagina.

ALTHA LINGUA Taleninstituut
Insulindeweg 9
1462 MJ Middenbeemster
Telefoon: 0299 - 69 05 08
Internet: www.altha-lingua.nl
e-mail: info@altha-lingua.nl
Routebeschrijving FacebookTwitterLinkedin
© Copyright 2017 - Altha Lingua